I Love Amazon

Wednesday, December 28, 2011

4029. Goodles


Ang tanging hangarin natin sa buhay ay ang magtagumpay.Tayo'y nagtatrabaho nang buong puso upang maabot ang ating mga pangarap para sa ating sarili at para sa ating mga minamahal. Tayo'y nagsusumikap araw-araw upang mai-angat ang estado ng ating buhay at mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating pamilya. Ito ang inspirasyong nagtutulak sa atin sa ating paglalakbay tungo sa tagumpay.
Ang Chowking ay kasama natin sa paglalakbay na ito. Dahil araw-araw tayo may pinaghihirapan, araw-araw ding nagsusumikap ang Chowking upang mabigyan tayo ng espesyal na Chinese food na kay sarap panghugutan ng lakas at gana sa trabaho. Bukod pa diyan, sa Chowking din makakakuha ng espesyal na reward na mapagsasaluhan kasama ng ating pamilya sa bawat tagumpay na dumarating sa ating buhay.
Sa Chowking natin mahahanap ang espesyal at masasarap na Chinese food sa abot-kayang halaga. Sa Chowking, madaming mapagpipilian at madaming mapagsasaluhan.
Sama-sama nating tikman ang sarap ng Chowking at patuloy nating abutin ang tagumpay.
Halina sa Chowking. Halina't TIKMAN ANG TAGUMPAY.

No comments:

Post a Comment